1. Definitieve afspraak
 
De afspraak voor make-updiensten wordt pas definitief vastgelegd na ontvangst van een voorschot. Het voorschot bedraagt 50% van de totale kosten van de dienst tenzij anders afgesproken. Om de afspraak te bevestigen, dient u het voorschotbedrag over te maken naar het volgende rekeningnummer: BE 90 0689 4540 1332.
 
2. Annulering
 
In geval van annulering wordt het volledige voorschotbedrag ingehouden, tenzij er sprake is van een overledene of een ernstige ziekte die kan worden aangetoond. Indien de annulering plaatsvindt minder dan 24 uur voor de geplande dienst, wordt het volledige bedrag van de dienst gevraagd.
 
3. Toepasselijk recht
 
Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.
 
4. Beperking van aansprakelijkheid
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van eigendommen van de klant tijdens de make-updiensten of lessen.
 
5. Overmacht
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen, annuleringen of andere problemen die buiten onze controle vallen, zoals fille, natuurrampen, stakingen, technische storingen.
 
6. Privacybeleid
 
Ons privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens van klanten. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stemt u ook in met ons privacybeleid.
 
7. Geschillenbeslechting
 
Eventuele geschillen zullen worden opgelost via bemiddeling of arbitrage.
 
8. Intellectuele eigendom
 
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de make-updiensten, lessen en eventuele materialen blijven bij ons.