Annuleringsvoorwaarden:
 
1. Make-updiensten: Indien u besluit om de geplande make-updiensten te annuleren, wordt het volledige voorschotbedrag ingehouden, tenzij er sprake is van een overledene of een ernstige ziekte die kan worden aangetoond. Indien de annulering plaatsvindt minder dan 24 uur voor de geplande dienst, wordt het volledige bedrag van de dienst gevraagd.
 
2. Lessen: Voor lessen gelden andere regels. Bij annulering van lessen wordt het volledige voorschotbedrag ingehouden, tenzij er sprake is van een overledene of een ernstige ziekte die kan worden aangetoond. Het voorschotbedrag dient te worden betaald bij de online webshop.
 
Facturatie en betaling:
 
1. Indien er een dienst is verleend en gefactureerd, dient de betaling te worden voldaan binnen de gestelde termijn zoals vermeld op de factuur.
 
2. Bij niet-tijdige betaling behouden wij het recht om de vordering over te dragen aan een incassobureau. Alle kosten die hiermee gepaard gaan, inclusief de wettelijke rente en eventuele gerechtelijke kosten, zullen voor rekening van de klant zijn.
 

Wij verzoeken u vriendelijk om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen en ermee akkoord te gaan voordat u een afspraak maakt voor make-updiensten of lessen. Bij het maken van een afspraak geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.